můžeš házet znova

15.01.2020 17:17

Pět medvědů s basebalovými pálkami obstoupí zajíce a podávají mu kostku od Člověče nezlob se. 

“Házej! Když hodíš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku, tak tě utlučeme.” 

“A co když hodím šestku?” 

“Tak můžeš házet znova!”

Kontakt

Ripra s.r.o. Dobronická 1256
148 00 Praha 4
Czech republic

+420 775 650 721 fr@ripra.cz