Pár věcí pro ty co mají stále rádi PDMS a musí používat E3D

20.02.2020 16:34

Je smutnou věcí, že Aveva prodává produkt, který obsahuje takové množství věcí, které prostě nejsou s ním kompatibilní. Bohužel. Opět se ukázalo, že jde o klasickou cestu něco procpat silou bez ohledu na vyladěnost.

Nepotkal jsem ještě uživatele, který měl několikaleté zkušenosti s prací v PDMS, který by chválil E3D. Pravdou je, že je to produkt, jehož užívání je spojeno s novodobou zdí nářků. 

Pro ateisty na vysvětlenou, zeď nářků je vlastně západní zeď a je pozůstatkem vnější hradby jeruzalémského "druhého chrámu" obklopující Chrámovou horu. V roce 70 n.l. došlo k zničení Jeruzalema římským vojskem a většina hradby byla zničena. Zachovala se mimo tzv. Malé zdi právě ta část známá jako zeď nářků. Je to posvátné místo židů protože je to jediné co z jejich slavného chrámu zůstalo.

A kde je tedy paralela k E3D? 

Je v zničení vybudovaného specifického uživatelského ekosystému a nahrazení něčím co se dá nazvat všelijak, ale nelze tomu říkat vylepšení nebo zkvalitnění případně usnadnění či zrychlení. 

PDMS bylo a je oproti jiným 3D softwarovým produktům specifické a jeho síla byla v jeho přesnosti a "jednoduchosti ovládání". Příchod E3D a mohutná marketingová masáž ze strany Aveva a jejich snaha prosadit E3D "za každou cenu" bohužel zjevně znamená smrtelnou ránu pro PDMS jako takové. A tak nám nezbývá než si najít pár střípků, které nám ještě z PDMS v E3D zbývají a "modlit se" za jejich zachování.

E3D přiblížilo, rozumnějme snížilo, uživatelskou preciznost a kvalitu práce na úroveň produktů, které PDMS přesahovalo o několik řádů. Pokud je uživatel schopen použít standardní E3D, tak jeho produktivita a preciznost práce je takřka hrůzostrašná. Bohužel je to nejvíce patrné na uřivatelých, kteří začali s E3D a nepoznali PDMS. Ti si totiž myslí, že to jinak nejde a že jejich postupy a výstupy jsou jediné správné.

Výrobci klávesnic si ale budou mnout ruce, protože tolik zničených klávesnic kvůli nefungující klávese escape snad nedokáže vyprodukovat ani Microsoft.

Ale konec pláče u zdi nářků a k těm pár věcem co se mohou hodit.

Grafické view a zbytečně velký prostor zabraný ribbony.

V PDMS fungovalo grafické view nad ním umístěné menu a možnost kolem view si uspořádat množsví toolbarů obsahujících jak plně barevné ikony, tak rozbalovací menu. Reálně tak uživateli zbývalo vždy víc místa na vlastní grafické view než je tomu v E3D, kde je grafické view omezeno horní řadou ribbonů, která zabírá stejné místo ať ji uživatel potřebuje nebo ne. A nic na tom nemění ani možnost jí skrývat, neboť v momentě užití překryje vše pod ní, tedy lépe řečeno rozbalí se nad. Možnost mít vlastní ikony dole nebo postranách grafického view vzala za své. Pro lidi, kteří používají E3D denně je rozhodně dalším "velkým přínosem", že jsou víceméně všechny ikony dvoubarevné tj. černé ikony na šedém pozadí. A to, že se změnil styl zaběhaných ikon je jistě ku prospěchu grafikému studiu co navrhlo tyto změny, ale uživateli jen pro zlost. 
Logika pojmenování ribbonů taky odpovídá spíše marketingovému oddělení nebo byla vytvořena sekretářkou co s tím není nucena se denně setkávat. jako skvělý příklad je ribbon PROJECT, kde je, světe div se, ukryt i print grafického view. Kdo by čekal, že to logicky bude pod ribbonem VIEW, tak by chtěl asi moc. Kdo by čekal, že zde bude možnost přepínat se mezi jednotlivými projekty, tak to chce taky moc. Savework a Getwork jsou naštěsti již defoltove přidány do quatu (Quick Access Toolbar).Grafické přepínání modulů na někoho může půsonit zajímavě, ale je to jen další zbytečně nevyužitý prostor. O příkazu Exit netřeba hovořit, takže jediné co je zde zajímavé a zaslouží si pozornost je Options. Úmysl byl asi chvály hoden, bohužel opět se nám vloudila chybka. Již první položka menu Configuration má podmenu Coordinates kde je možná volba ENU nebo XYZ. Uživatel ale neví co má vlastně vybrané neboť to není nijak indikováno. Tak si klikněme na jednu z variant. Logicky bychom očekávali možnost pokrařovat v nastavování, ale uživatel je přemístěn mimo nastavení. Pro nastavení Exploreru se vyvolá externí forma, takže vlastně celý zbytek stránky je prázdný. A pokrok přichází, máme tu nastavitelnost průhlednosti forem, aneb jak zvýšit nárok na grafickou kartu. Submenu Properties, Units se chovají jako submenu Explorer Settings a volají externí formu. Vrcholem je submenu Advanced, kde je jediný spínač umožňující zviditelnit Developer Ribon.
 
 
 

 

Kontakt

Ripra s.r.o. Dobronická 1256
148 00 Praha 4
Czech republic

+420 775 650 721 fr@ripra.cz