Kompenzátory

06.06.2014 11:58
Popis Všechny potrubní systémy, ve kterých se dopravují media s proměnlivou teplotou, lišící se od teploty okolí, podléhají délkovým změnám (prodloužení, smrštění). Tyto mohou způsobit porušení potrubí, není-li vyrovnání dilatací věnována náležitá pozornost. APC-1 potrubní kompenzátor topenářský...
18.05.2012 19:44
Potrubní systémy přepravující média s jinou teplotou než je teplota okolí podléhají také délkovým změnám aneb dilatacím. Změny průměru potrubí vlivem roztažnosti materiálu se berou v úvahu jen v specifických aplikacích, pro typické potrubní systémy postačuje eliminovat síly a momenty vnášené...
Záznamy: 1 - 2 ze 2

Kontakt

Ripra s.r.o. Dobronická 1256
148 00 Praha 4
Czech republic

+420 775 650 721 fr@ripra.cz